Konsultationen

Ved den indledende konsultation indsamler jeg en masse oplysninger om dit dyr og dets symptomer. Dette sker dels ud fra det du har observeret og fortæller mig og dels det jeg kan observere ved at betragte dyrets adfærd under konsultationen samt en klinisk undersøgelse. Hvis det er muligt vil jeg også meget gerne have dyrets dyrlægejournal.

Det er altså ikke bare diagnosen eller ”navnet” på sygdommen der lægges vægt på, men også på hvad der gør lige præcis dette dyr anderledes og helt specielt. Alle dyr reagerer forskelligt på sygdom afhængig af ”personligheden”/type, arv og miljø. Et symptombillede er derfor helt unikt for det enkelte dyr og udtryk for en indre tilstand. Jeg forsøger at danne mig et billede af hele det syge individ, fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt.

Eksempler på spørgsmål kunne være:

Søger dyret varme eller kulde?

Er eventuelle fysiske symptomer værre i den ene side end den anden side?

Er der nogen faktorer som gør symptomerne værre eller bedre? Det kunne f.eks. en bestemt vejrtype, en bestemt årstid, tid på dagen osv.

De mest usædvanlige ting ved individet er de mest vigtige, da det især er ud fra disse at man vælger hvilke midler der vil være oplagt at bruge til det enkelte dyr.

Det er pudsigt at sådanne oplysninger som er ”unyttige” for en traditionel dyrlæge faktisk er dem som jeg leder efter for at finde det rigtige homøopatiske lægemiddel til dit dyr :-)

Jeg prøver at afdække om der eventuelt har været en udløsende årsag (stressor) før symptomerne startede. En stressor kan være af fysisk, psykisk eller social art. Det er meget individuelt hvad en stressor er - det der er stressende for et dyr vil et andet dyr sagtens kunne klare.

En veterinær homøopat går ud fra at et dyr har det samme følelser som mennesker (jalousi, sorg/savn, glæde, frygt, vrede osv.). Følelser kommer fra det ubevidste, forskellen mellem mennesker og dyr er bare at vi mennesker er – eller kan blive – bevidste om følelserne.

Det er ikke sikkert at prøver/undersøgelser viser noget unormalt, du kan måske bare mærke at der er et eller andet galt men kan ikke sætte en finger på hvad.

Eksempler på stress-faktorer:

  • flytning, pension, ophold på dyreinternat, dyrlægebesøg
  • tab af en dyreven eller at ejer eller anden nærtstående dør
  • nyt dyr eller andet nyt i hjemmet
  • slagsmål/overfald
  • bedøvelse/operation samt behandling med antibiotika eller anden medicin
  • vaccination (hvis vaccination er en stress faktor for det pågældende dyr så ses ofte symptomer indenfor få uger efter vaccinationen, der vil ofte være tale om hudproblemer, øreproblemer eller diarre)

Den første konsultation tager 1-1½ time.

Efter konsultationen analyserer jeg alle de oplysninger jeg har fået og vælger det middel som jeg mener er det mest optimale. I nogle tilfælde bliver midlet udleveret ved konsultationens afslutning, i andre tilfælde vil det blive tilsendt, oftest i løbet af en uges tid.

Midlet vil oftest være i pille- eller tabletform men kan også være væske. Pillerne er meget små og smagsneutrale så de er nemme at give.

I den forbindelse vil jeg understrege at det er vigtigt at du ikke stopper med at give ordineret traditionel medicin med mindre det er aftalt med din faste dyrlæge. 

Ca. 4 uger efter mødes vi igen til en efterfølgende kontrol som tager ca. 30 min. Det er vigtigt med en kontrol efter opstart af medicinen så effekten kan vurderes og det videre forløb tilrettelægges.

Som ejer er du en meget aktiv medspiller i behandlingen da dine oplysninger og observationer om dyret, både ved den første konsultation og de efterfølgende kontroller, er af afgørende betydning for en succesfuld behandling. 

Jeg anbefaler at du fører en eller anden form for dagbog efter opstart af behandlingen. Du skal være opmærksom på alle fysiske og adfærdsmæssige ændringer hos dyret. Her kunne der f.eks. være tale om ændringer i almen tilstand/energi niveau, søvnmønster, tørst, appetit, afføringsmønster mm.

Disse oplysninger om hvordan dyret reagerer på behandlingen er vigtige i min evaluering af om det er det rigtige middel dyret har fået og om styrken på medicinen og doseringsinterval skal ændres.

I nogle tilfælde ses en forværring af symptomerne i den første tid efter opstart af en behandling, dette er ikke en bivirkning men et tegn på at kroppen reagerer på den homøopatiske medicin. Sommetider er heling af et problem lidt ligesom hovedrengøring af hjemmet – det kan godt se værre ud når du er i gang med ”rengøringen” end før du startede!

Lad være med at ændre andre ting i dyrets hverdag samtidig med at du starter op på den homøopatiske behandling med mindre det er aftalt med mig.

Længden af behandlingen er meget individuel og afhænger bl.a. af hvilken sygdom der er tale om, hvor lang tid det har varet og hvor dybt det har påvirket dyret. Akutte sygdomme responderer sædvanligvis hurtigt mens dyr med kroniske sygdomme typisk kræver behandling i længere tid. Målet med behandlingen er selvfølgelig helbredelse men det er ikke altid muligt og homøopatien kan så bruges støttende så patientens livskvalitet bliver så høj som muligt.

Ved kroniske lidelser ses i de fleste tilfælde en tydelig forbedring i løbet af ca. 3 måneder, er der ikke det bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Under hele behandlingen kan jeg kontaktes telefonisk eller via mail hvis der er spørgsmål.