Homøopati, kort fortalt

Homøopati er en filosofi omkring sundhed og sygdom samt en behandlingsform baseret på at kroppen har evne til at hele sig selv. Det er en holistisk behandlingsmåde - det vil sige at man ikke kun kigger på det problem eller den lidelse som individet har men på hele individet.

Homøopatien blev udviklet af den tyske læge Samuel Hahnemann for ca. 200 år siden og bruges i dag over hele verden, både til mennesker og til dyr.

Homøopatien ser symptomer på sygdom som et tegn på en forstyrrelse af livskraften. Med andre ord så er der en underliggende ubalance som kan vise sig på flere plan, dvs. både på det fysiske, psykiske og adfærdsmæssige plan. Homøopati handler altså ikke bare om at fjerne et symptom men om at få genoprettet den dybereliggende ubalance der er årsag til symptomerne. Det homøopatiske middel stimulerer kroppens egne selvhelbredende kræfter.

De homøopatiske midler bliver fortrinsvist udvundet af stoffer fra mineraler, planter eller dyr. De produceres gennem en kompliceret proces med mange fortyndinger af udgangsstoffet og rystninger/”bankninger” mellem hver fortynding. Der bruges kun små mængder af de forskellige stoffer så der bliver ikke drevet rovdrift på naturen ved produktionen af midlerne.

En af de grundlæggende ting i homøopatien er princippet om at ”lignende helbreder lignende” (”like cures like”). Det betyder at for at fjerne en sygdom fra kroppen eller rette op på et adfærdsmæssigt problem giver vi et middel som ville fremkalde de samme symptomer hvis det blev givet til et sundt individ.

Som eksempel kan nævnes løg, Allium cepa. Når man skærer løg frigives der bestemte enzymer som får øjne og næse til at løbe. Hvis disse symptomer optræder i forbindelse med f.eks. høfeber vil en dosis af Allium Cepa, det homøopatiske middel udvundet af løg, sandsynligvis afhjælpe symptomerne. Hvad løget kan forårsage hos et sundt individ kan det i homøopatisk form behandle hos en patient som lider af disse symptomer.

Homøopatisk behandling kan bruges til både akutte og kroniske lidelser samt adfærdsproblemer.

Som eksempler på kroniske lidelser og adfærdsproblemer hvor man med fordel kan behandle med homøopati kan nævnes:

 • Allergi / hudproblemer
 • Adfærdsproblemer, herunder hyperaktivitet, ”DAMP-hunde”, urenlighed, alene-hjemme problemer, frygt/angst for høje lyde eller andet, aggressivitet, pludselige ændringer i adfærd
 • Blærebetændelse
 • Cancer (større livskvalitet, evt. længere levetid)
 • Diarre, forstoppelse og opkastninger
 • Epilepsi
 • Hjerteproblemer
 • Lidelser i muskler, nerver, knogler og led
 • Luftvejslidelser som f.eks. astma og bronkitis
 • Nedsat leverfunktion
 • Nedsat nyrefunktion

Listen er ikke udtømmende, kontakt mig hvis du er i tvivl om homøopati egner sig til et specifikt problem.

Behandlingen gives som små hvide smagsneutrale piller/tabletter eller i væskeform, så det er generelt nemt at give medicinen til dyret.

Homøopatisk behandling er en sikker, skånsom og naturlig behandling. Bivirkninger ses stort set aldrig.

Som ejer er du en meget aktiv medspiller i behandlingen da dine oplysninger og observationer om dyret, både ved den første konsultation og de efterfølgende kontroller, er af afgørende betydning for en succesfuld behandling.